Saturday, 16 April 2011

Kemahiran Berkomunikasi

6. Kemahiran Berkomunikasi


Takrif
           memindahkan maklumat atau idea kepada orang lain melalui lisan dan tulisan 
seperti teks, gambar rajah, peta, graf, persamaan matematik, jadual dan lain-lain.

Jika anda  mendapati diri anda sedang menerima maklumat atau menyebarkan maklumat, atau berkongsi maklumat maka anda sedang berkomunikasi.


Anda juga berkomunikasi apabila anda dapati berada dalam suasana.......
berkata-kata, mendengar atau menulis untuk menyampai idea atau sesuatu maksud.
merekod hasil dapatan sesuatu penyelidikan.
melukis dan mengambil nota.
menjelaskan sesuatu dengan menggunakan simbol.
menggunakan carta ,graf dan jadual untuk menyampai maklumat.
menyoal dengan jelas.
menggunakan rujukan.
menulis laporan eksperimen supaya orang lain dapat membaca dan mencubanya.
Alat-alat komunikasi yang boleh anda guna untuk menjelaskan atau menghuraikan  sesuatu tindakan, objek atau peristiwa ditunjukkan dalam  Jadual 1.

Jadual 1

Contoh

Perihalkan A, B ,C dan D..
Alat komunikasi  bagi A adalah simbol, B adalah carta ,C pula jadual manakala D adalah graf

Aktiviti.
            Anda cuba menenggelamkan satu objek ke dalam air seperti ditunjukkan dalam gambar di bawah. Apakah yang akan berlaku jika anda menarik tangan keluar. Ulang langkah ini dengan menggunakan objek seperti dalam senarai. Rekod pemerhatian menggunakan grafik yang sesuai. Objek yang disenarai seperti  span(sponge), duit syiling, belon, kain towel dan botol plastik kosong bertutup.


No comments:

Post a Comment