Monday, 18 April 2011

Kemahiran Menggunakan Perhubungan Ruang dan Masa

8. Kemahiran Menggunakan Perhubungan Ruang dan Masa

Takrif
            Menghuraikan  perubahan parameter dengan masa. Contoh parameter seperti lokasi,arah, bentuk, saiz, isipadu, berat dan jisim.

contoh
            Amin meletakkan ais ke dalam bekas dan suhu ais diukur setiap 5 minit. Amin merekodkan Pemerhatian di dalam jadual 1.

                                 
                                                                     Jadual 1

Huraikan hubungan antara suhu dengan masa. Buat kesimpulan berdasarkan keputusan.

No comments:

Post a Comment