Thursday, 14 April 2011

Kemahiran Mengelas

2. Kemahiran Mengelas

Takrif
           Mengasing dan mengumpulkan objek atau fenomena kepada kumpulan masing-masing berdasarkan kriteria tertentu seperti ciri, kualiti atau sifat sepunya.

Penguasaan kemahiran ini membolehkan anda....
menyusun sesuatu mengikut peraturan umum.
belajar sesuatu yang baru dengan mudah hanya dengan membandingkan ciri-cirinya dengan pengelasan yang sedia ada.
menyedari bahawa pelbagai cara boleh digunakan untuk mengelas sesuatu objek atau peristiwa.
menyedari bahawa pengelasan menjadikan kefahaman tentang sesuatu lebih tersusun.

Anda sedang mengenalpasti ciri-ciri sepunya jika anda.......
memberi ciri-ciri objek atau item.
mendapatkan ciri-ciri objek atau item.
menyenaraikan ciri-ciri objek atau item.
menentukan ciri-ciri objek atau item.

Anda sedang membuat pengelasan ciri-ciri apabila anda.....
mengumpul ciri-ciri mengikut kategori.
mencari persamaan dan perbezaan berdasarkan ciri-ciri objek atau item.
mengkaji ciri-ciri sepunya pada objek atau item.
menyusun objek atau item mengikut kumpulan.
membahagikan objek atau item dalam kumpulan kecil berdasarkan ciri-ciri yang sama.
mencari perkaitan antara ciri-ciri objek atau item.
mengkaji perkaitan antara ciri-ciri atau item.

Jadual berkala adalah satu contoh pengelasan unsur-unsur. Adakah anda masih ingat bagaimana unsur-unsur itu tersusun?

Aktiviti 1:
                                                              Gambar rajah 1
Dapatkah anda mengesan berapa pengelasan yang terdapat dalam Gambar rajah 1? nyatakan dan hurai pengelasan tersebut.

Aktiviti 2: Kenal pasti objek-objek di sekeliling anda. Adakah ia sejenis mesin ringkas? Buat pengelasan mesin ringkas merujuk kepada objek-objek berkenaan.

No comments:

Post a Comment