Thursday, 14 April 2011

Kemahiran Membuat Inferens

4. Kemahiran membuat inferens

Takrif
          Membuat kesimpulan awal yang logik , yang mungkin benar atau tidak benar untuk menerangkan sesuatu pemerhatian, fenomena, kejadian atau peristiwa.Biasanya kesimpulan awal ini, dibuat berdasarkan pengalaman yang lalu.

Anda perlu menguasai kemahiran ini supaya anda boleh...
membuat penerangan awal untuk sesuatu pemerhatian.
membina satu hipotesis untuk penyiasatan
mengguna bukti-bukti yang ada untuk membuat penerangan awal.
melalui proses pemikiran semasa hendak menerangkan  sesuatu pemerhatian.

Anda sedang menginferens apabila.....
cuba membuat kesimpulan awal tentang pemerhatian.
membuat satu kesimpulan daripada sesuatu data.
membuat kesimpulan daripada sesuatu maklumat.
membuat satu tanggapan awal.
mencari jawapan kepada soalan yang bermula dengan ;
      Mengapakah .....?,  Bagaimanakah...?  Nyatakan sebab...


Aktiviti 1: Sekumpulan murid darjah lima sedang menjalankan projek mengkaji kesan penggunaan baja terhadap pertumbuhan pokok. Ketinggian pokok dan banyaknya baja yang diguna telah direkod dalam jadual 1.

Jadual 1 
Apakah inferens yang boleh anda buat?

Aktiviti 2
                  Perhatikan kedua-dua gambar di bawah. Apakah inferens yang boleh anda buat?
1 comment:

  1. bagaimanakah kemahiran ini dapat diajar kepada murid sekolah rendah?

    ReplyDelete