Saturday, 16 April 2011

Kemahiran Meramal

5. Kemahiran meramal
    
Takrif
             Membuat jangkaan terhadap sesuatu peristiwa yang akan berlaku berdasarkan
pengetahuan sedia ada melalui pengalaman atau berdasarkan maklumat yang dikumpul   daripada     pemerhatian atau inferens .


Anda menggunakan kemahiran meramal apabila anda...
menggunakan maklumat semasa dan yang telah lepas untuk menjangka apa yang mendatang.
boleh membezakan antara meramal dan meneka.
dapat menjangka kesan akibat daripada tindakan yang diambil.
mengesan pola-pola untuk menjangka yang seterusnya.
yakin dengan ketepatan jangkaan yang dibuat.
dapat menjangka dan menghuraikan kejadian yang akan berlaku berdasarkan bukti dan
kejadian lampau.

berhati-hati dalam membuat andaian menjangkau bukti yang ada hanya berdasarkan pola-pola data.
mengekstrapolasi sebagai alat untuk mendapatkan data dalam meramal.

Anda perlu menguasai kemahiran meramal kerana kemahiran ini membolehkan anda membuat keputusan yang tepat  dalam ....
mengurangkan bilangan pilihan.
merancang .
membincangkan pilihan-pilhan yang mungkin.

Anda sedang meramal jika anda...
memerhati untuk mengumpul maklumat.
mengenal pasti pola-pola pada maklumat yang terkumpul.
menggunakan pola atau pengalaman lepas untuk menjangka apa yang akan terjadi.


Perhatikan contoh contoh berikut:
      
1.       Apakah yang anda jangka akan terjadi?


Kemungkinan yang akan berlaku:
i.   Tembakan tepat mengena sasaran
ii.   Tembakan tersasar


Cuba anda jelaskan.


2. 
Kenyataan di atas adalah satu contoh pemerhatian. Apakah yang anda ramalkan akan terhasil?
Mungkin pelangi akan terhasil

Aktiviti.

Sekumpulan pelajar menjalankan satu eksperimen menggunakan sistem takal seperti dalam gambar di bawah.


Keputusan yang mereka perolehi dicatatkan ke dalam Jadual 1

Jadual 1
Sekiranya jarak daya 27 cm. Ramalkan jarak beban.

No comments:

Post a Comment