Thursday, 14 April 2011

Kemahiran Memerhati

1. Kemahiran memerhati

Definisi
           Memerhati adalah proses mengumpul maklumat tentang objek atau fenomena dengan menggunakan sebahagian atau semua lima deria. Instrumen atau alat boleh digunakan dalam membantu deria. Pengetahuan dan pengalaman lepas memainkan peranan dalam membuat pemerhatian yang teliti.

Pemerhatian boleh dibahagikan kepada tiga:
i)   Pemerhatian kualitatif melibatkan deria sahaja. Pemerhatian ini direkodkan sebelum, semasa dan selepas aktiviti dilaksanakan. Pemerhatian berdasarkan ke atas  ciri-ciri dan sifat-sifat objek atau fenomena seperti warna, tekstur, bau, bentuk, berat, isipadu atau suhu.
ii)   Pemerhatian kuantitatif melibatkan pengumpulan maklumat yang lebih tepat dengan menggunakan instrumen untuk mengukur atau menyukat.
iii)  Pemerhatian perubahan pula memerhati perubahan yang berlaku khasnya berkaitan dengan fenomena yang mengalami perubahan fizikal atau kimia. Perubahan ini boleh diperhatikan secara kualitatif dan kuantitatif.

Penguasaan kemahiran ini penting bagi anda kerana:
boleh meningkatkan perasaan ingin tahu anda.
meransangkan pemikiran anda.
anda boleh mentafsir tentang persekitaran .
boleh mendorong anda kepada penyiasatan selanjutnya

Anda sedang menggunakan kemahiran memerhati jika:
menggunakan pelbagai deria untuk memperolehi maklumat.
menggunakan instrumen  atau alat yang sesuai untuk membantu deria membuat pemerhatian terperinci.
membuat perbandingan.
mengesan perbezaan dan persamaan.
mengenal pasti ciri-ciri kelainan atau yang istimewa.
mengenal pasti ketertiban atau urutan fenomena yang berlaku.
menyedari perubahan yang berlaku di sekeliling.
memilih butiran yang relevan daripada banyak atau pelbagai maklumat.


Aktiviti:  Perihalkan sebanyak mungkin sehelai daun dan beberapa helai daun.
              Perihalkan pembakaran sebatang lilin.

No comments:

Post a Comment