Saturday, 16 April 2011

Kemahiran Mentafsir Maklumat

7. Kemahiran Mentafsir Maklumat

Takrif
          memberi penerangan  tentang pola/ perhubungan berdasarkan maklumat yang 
dikumpul atau memperihal secara bermakna tentang pemerhatian yang telah dibuat

Secara umumnya, perihalkan maklumat yang tersurat dan cari maksud yang tersirat.

Masihkah  anda ingat dengan dua jadual di bawah ini?

Soalan yang perlu dicari jawapannya...
Apakah yang diwakili oleh setiap lajur?
Apakah kecenderungan menurun setiap lajur?
Apakah perkaitan antara lajur-lajur tersebut?

No comments:

Post a Comment